Boek

Het boek 'Al werkend bedenk ik de wereld' is te verkrijgen door een bericht te sturen via het contactformulier.

De prijs is € 29,50.

Het boek kan afgehaald worden in Oldeberkoop.

Als het verzonden moet worden bedraagt de prijs € 35,00.

Naar het buitenland versturen kost € 42,50

Publicatie De Karavaan

De publicatie De Karavaan is te verkrijgen door een bericht te sturen via het contactformulier.

De prijs is € 10,00

Het boek kan afgehaald worden in Oldeberkoop.

Als het verzonden moet worden bedraagt de prijs € 12,50.

Naar het buitenland versturen kost € 23,00.

Monument voor Oldeberkoop

Voor het herdenken van slachtoffers van oorlog en geweld, het vieren van de vrede en onze vrijheid en het stil staan bij belangrijke levensvraagstukken als verdraagzaamheid wordt het 4 en 5 mei monument in Oldeberkoop gemaakt door Karavaan, het samenwerkingsverband van Peter Hiemstra en Henk Slomp.DSC 0519

Het monument bestaat uit een witte, taps toelopende, obeliskachtige vorm van keramiek . Op de top van het beeld is een schaal van cortenstaal bevestigd waarin een vuur wordt aangemaakt dat brandt bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Inhoudelijke gegevens

Het monument heeft een slanke vorm die oprijst als een soort phoenix uit de as. Een beeld om te herdenken en een beeld om bij na te denken. Het vuur geeft de verbondenheid aan met alle andere plaatsen in de wereld waar de vredesvlam brandt.

De oppervlakte van het beeld heeft een draaiende structuur van stromende banen die het dynamische leven verbeelden. Er is voor wit gekozen omdat dat de kleur van de vrede is. Het contrasteert bovendien mooi met de omgeving en het corten staal. Van hetzelfde staal zijn drie woorden gemaakt , beginnend met een v, die aan de buitenkant van het beeld zijn bevestigd. Van beneden naar boven is dat ‘verdraagzaamheid’ , de basis van een maatschappij zonder conflicten, ‘vrijheid’, die we iedereen gunnen en ‘vrede’, het gevolg van vrijheid en verdraagzaamheid. De woorden laten ook buiten de meiherdenking zien waarom dit monument is geplaatst.

Het beeld voor de eerste keer gebruikt bij de  vier meiherdenking van 2017.